mr. Sandra Beckx

Met ingang van 1 juli 2019 heeft Sandra Beckx de overstap gemaakt naar Bright & Blue Legal.

Al lange tijd sta ik cliënten bij in letselschadezaken of in procedures tegen het UWV. Dat is mij op het lijf geschreven, want juist het ontzorgen van mijn cliënten vind ik één van de leukste aspecten van mijn vak.

Ik ben laagdrempelig, open en ik geloof in een duurzame oplossing van een zaak. Mensen kunnen dan ook weer vertrouwen in de toekomst krijgen. Juist doordat ik zowel letselschadespecialist als specialist op het gebied van Sociale Zekerheid ben, kan ik mijn cliënten zelf bijstaan in procedures tegen het UWV. Alles in één hand dus. Dat geeft rust voor mijn cliënten.

Het is voor mij altijd een voor de hand liggende keuze geweest, om in letselschadezaken alleen voor slachtoffers op te treden. En deze cliënten zelf bij te staan in hun procedure(s) tegen het UWV of de Gemeente. Zij voeren namelijk een ongelijke strijd tegen een professionele partij, die over meer kennis, ervaring en middelen beschikt om de eigen belangen te beschermen.

Ik streef er daarbij naar om iedere zaak in goed overleg op te lossen. Als dat niet lukt, ben ik vasthoudend. Met mijn proceservaring weet ik welke wegen dan bewandeld moeten worden.

Ik ben lid van de specialistenvereniging voor Letselschadeadvocaten, de LSA. Het motto van deze vereniging, `Lijden of Leiden, de letselschadeadvocaat wijst u de weg` is mij op het lijf geschreven. Ik leid je graag!

Sandra Beckx heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Letselschaderecht

– Civielrechtelijke zaken
– Slachtofferzaken

Sociaal-zekerheidsrecht

– Sociale voorzieningen
– Volksverzekeringen
– Werknemersverzekeringen

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.