INTERVISIE VOOR ADVOCATEN

Sinds kort ben je verplicht om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Lastig, zul je wellicht denken, want dit is de zoveelste taak op je to-do list. Hoe zou het zijn als deze intervisie behalve een verplicht nummertje ook echt waarde zou kunnen bieden voor jou?

Op basis van artikel 26 Advocatenwet ben je als advocaat verplicht om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Je weet dus al dat intervisie een zelfhulpmethode is waarbij je in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten, probeert elkaar te helpen om een betere advocaat te worden.

Dit zijn de richtlijnen, maar hoe kunnen we dit nu maximaal inzetten in ons voordeel?

We gaan aan de slag in kleine, vertrouwde groepen advocaten. Geheimhouding is in deze groep vanzelfsprekend. Onder mijn leiding gaan jullie zelf aan de slag met thema’s en vraagstukken uit jullie dagelijkse praktijk. We bespreken geen vakinhoudelijke vragen, maar dilemma’s die gaan over jouw eigen functioneren, jouw praktijkvoering of de praktijkuitoefening. Bijvoorbeeld “Hoe ga ik om met cliënten die bovenmatig veel van mijn tijd opeisen? En (hoe) laat ik dat tot uitdrukking komen in mijn declaratie?” Of de vraag “Hoe zorg ik voor voldoende zichtbaarheid van mijn kantoor in de huidige 1,5 meter samenleving?”. Het zijn zomaar een aantal vragen die voorbij komen in sessies.

Wat nu echt de toegevoegde waarde is van intervisie?

De techniek die we gebruiken is op zelfreflectie gericht. Je gaat eerst zelf zoeken naar een oplossing, door middel van open vragen die de groep jou over jouw dilemma stelt. Pas daarna deelt de groep eigen inzichten in het dilemma.

Ben je geïnteresseerd?

Je kunt bij mij terecht als individuele advocaat als je nog een intervisiegroep zoekt, maar je kunt ook als groep bij mij terecht. Ik ben door de NOvA erkend als gecertificeerd intervisiebegeleider. Deelname aan een van mijn groepen verzekert je dus van de benodigde punten in het kader van de kwaliteitstoetsen. Moet je in 2020 nog punten halen? Wacht dan niet te lang want vol = vol.

Oh ja, en de kosten? € 25,- exclusief BTW per uur, inclusief certificaat.

Wil je meer informatie of wil je aanmelden? Stuur me een mailtje op renee@brightandblue.nl.